درس خواندن در خارج و تحصیل در خارج ممکن است جزو برنامه‌ها و اهداف همه ما باشد. اما اینکه چگونه بتوان به این هدف رسید. و هزینه‌های آن را مدیریت کرد هم مساله‌ی دیگری است. برای درس‌خواندن در خارج دیگر نیازی به‌رفتن‌ندارید. بلکه میتوانید با شرکت در موسسه علوم و فنون تهران در همینجا درس بخوانید. و با گذراندن چند درس بصورت غیر حضوری و مجازی ، مدرک آن دانشگاه را بدست آورید و در سطح بین‌المللی تحصیل کنید.

“درس خواندن‌در خارج” به عنوان هر یک از تعدادی ترتیبات تعریف می‌شود. که توسط آن دانشجویان و بخشی از برنامه‌تحصیلی خود را از طریق فعالیت‌های آموزشی در خارج  تکمیل می‌کنند. چنین فعالیت‌هایی شامل مطالعه‌در کلاس، تحقیق، کارآموزی یا کارآموزی، و یادگیری خدمات است.