آزمون فروشنده حرفه ای اورتون

آزمون اورتون (OVERTON) آزمون فروشنده حرفه ای

آزمون فروشنده حرفه ای اورتون OVERTON ویژگی های افراد را بر اساس توانایی آنها در فعالیت به عنوان یک فروشنده موفق ارزیابی می کند. پاسخ این سوالات می تواند جنبه های مختلف شخصیتی افراد را که برای تبدیل به یک نیروی فروش یا مدیر فروش موفق اهمیت دارد، مورد بررسی قرار دهد و زمینه را برای اصلاح و رشد مهارت های مورد نیاز در فرد فراهم کند.

آزمون اورتون در عین سادگی سوالات، می تواند یک بینش عمیق از مهارت های فروش برای شما تامین کند. از مزیت های این آزمون می توان به سهولت پاسخگویی و کوتاه بودن زمان مورد نیاز برای پاسخ به آزمون اشاره کرد. از معایب آن نیز وضوح شیوه امتیازدهی و تاثیر احتمالی این موضوع روی پاسخگویی به سوالات است. … ادامه مطلب

رایگان آزمون بده