همایون نسیمی

دکتر همایون نسیمی

نگاهی کلی به رزومه دکتر همایون نسیمی :

تحصیلات دکتر همایون نسیمی :

 • دكتري مديريت DBA (بازاریابی استراتژیک)، دانشگاه نيس (فرانسه)
 • كارشناسي ارشد مديريت MBA، دانشگاه نيس (فرانسه)
 • كارشناسي ارشد آموزش زبان انگليسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي (۱۳۷۸)
 • كارشناسي مترجمي زبان انگليسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي (۱۳۷۵)

زمینه تخصصی تدریس :

اصول و فنون مذاکره

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی :

 • تدريس در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱
 • تدريس در دانشكدة خبر (وابسته به خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران) از سال ۱۳۸۰ تاكنون (اقتصاد سیاسی، تحلیل محتوای پیام، ترجمه متون اقتصادی، سیاسی، ترجمه شفاهی)
 • تدريس دکتر همایون نسیمی در دانشكدة فني دانشگاه تهران (دوره هاي MBA) از سال ۱۳۸۸ تا كنون (اصول و فنون مذاکره، مدیریت تحول، مدیریت استراتژیک، بازاریابی)
 • تدریس در دانشکده صنایع دانشگاه تهران (دوره هاي MBA) از سال ۱۳۸۸ تا كنون (اصول و فنون مذاکره، مدیریت تحول، مدیریت استراتژیک، بازاریابی)
 • تدریس در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (دوره MBA و دوره DBA) از سال ۱۳۹۱ تا کنون (اصول و فنون مذاکره، مدیریت تحول، مدیریت استراتژیک، بازاریابی)
 • تدریس در سازمان مدیریت صنعتی (اصول و فنون مذاکره، مدیریت تحول، مدیریت استراتژیک، بازاریابی، اصول نامهنگاری الکترونیک)
 • تدریس در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران (دورههای MBA) از سال ۱۳۹۴
 • تدریس در دانشگاه UMEF سوئیس از سال ۲۰۱۳ تا کنون
 • تدریس در مدرسه مدیریت ماستریخت (Maastricht School of Management) از سال ۲۰۱۶ تاکنون

مقالات، سمینارها و کنفرانس‌ها :

 • آينده نفت وگاز خليج هميشه فارس، مجله اقتصاد ايران، شماره ۷۲
 • بررسي مقايسه اي وضعيت شركتهاي عمده نفت و گاز و روند تحولات آنها در آينده، مجله بررسي هاي اقتصاد انرژي، شماره ۴
 • خليج فارس محور امنيت عرضه انرژي جهان، مجله بررسي هاي اقتصاد انرژي، شماره ۳
 • روشهاي بهينة بازنگري و اصلاح يارانه هاي انرژي، افشين جوان، همایون نسیمی , مجله بررسي هاي اقتصاد انرژي, شماره ۶، ويژه نامه مديريت مصرف و يارانه هاي انرژي
 • US Sanctions and Global Energy Markets, Journal of Middle Eastern Geopolitics, Year II, Volume Number 4 April – June 2006
 • بررسي عملكرد ۵۰ شركت برتر (جدول رده‎بندي PFC)، مجلة اقتصاد انرژي، شماره‎هاي ۲۶،۲۷ و ۲۸
 • مزيت‎هاي استفاده از LNG به جاي CNG بعنوان سوخت، جهان اقتصاد، شمارة ۲۲۸۵ ۴/۳/۸۱
 • گاز‎سوز نمودن خودروها، راهكاري مؤثر در كاهش آلودگي هوا، شبكة تحليل‎گران تكنولوژي، ۱/۵/۸۱
 • توليد برق از نيروي باد، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة ۴۳
 • موافقان و مخالفان گازسوز كردن خودروها، ابرار اقتصادي، ۲۷/۶/۸۱
 • عوامل سياسي همكاري ميان كشورهاي توليدكنندة نفت، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة ۳۷
 • آماده براي غافلگير شدن، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة
 • كمبود قريب‎الوقوع نفت در جهان، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة ۴۲
 • گفتگو و تبادل‎نظر ميان ايران و اتحادية اروپايي در بخش انرژي، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة ۲۳ و ۲۴
 • انرژي بيوماس، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة ۲۵
 • اوپك و قيمت‎گذاري دو قطبي، مجلة اقتصاد انرژي، شمارة ۳۹ و ۴۰
 • مروري بر صنايع پتروشيمي خاورميانه، مجلة اقتصاد انرژي، شماره‎هاي ۲۹ و ۳۰
 • ايران، خليج فارس و بازارهاي جهاني انرژي، اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره ۲۰۹-۲۱۰ ،ب همن واسفند ۱۳۸۳
 • مديريت نوآوري در صنعت نفت, فصلنامة مديريت و منابع انساني در صنعت نفت, شمارة يك, سال اول, زمستان ۱۳۸۶, زارعي علي اصغر, همایون نسیمی
 • به كارگيري مدلهاي نظام ملي مديريت نوآوري جهت ارتقاي شاخصهاي نوآوري و افزايش توان توليد فناوري, فصنامة مديريت و منابع انساني در صنعت نفت, شمارة دو, سال دوم, شمارة ۲, بهار ۱۳۸۷
 • خليج فارس و بازارهاي جهاني: وضعيت فعلي و آينده: بهروزي فر مرتضي و نسيمي همايون، پانزدهمين همايش بين المللي خليج فارس ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ، تهران ، ۱۱-۱۲ اسفند
 • Strategic Cooperation in the Persian Gulf: Cornerstone of Energy supply security ، بهروزي‌فر مرتضي و همايون نسيمي‌ ، شانزدهمين همايش بين‌المللي خليج‌فارس
 • خليج‌فارس: ويژگي ترتيبات امنيتي درحال ظهور، دفترمطالعات سياسي و بين‌الملل وزارت امورخارجه، ۲۸-۲۷ شهريور ۱۳۸۵.

آثار منتشر شده دکتر همایون نسیمی :

 • ترجمه کتاب كارآيي انرژي، شاخص ها و سياست ها ، ناشر سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور
 • ترجمه کتب غروب نفت در صحرا: بحران آتي نفت درعربستان سعودي و اقتصاد جهاني, ناشر مؤسسة مطالعات بين المللي انرژي

سوابق شغلی و سایر فعالیت‌ها :

گذراندن دوره‌های:

 • Oil Company Restructuring, University of Dundee (Scotland)
 • An Introduction to the Commercial Aspects of the International Upstream Petroleum Industry, University of Dundee (Scotland)
 • Reporting to News Agencies, Thomson Foundation
 • Advanced Negotiation Skills , NRI (London)
 • Investment Profitability studies in the Petroleum Industry, IFP (France)
 • Financial Analysis and Management, IFP (France)
 • Project Management , IFP (France)
 • Global Gas and LNG Marketing, Gas/LNG Contracts and Pricing, IIES
 • Prospects for Oil Price, IIES
 • Credit Risk Assessment, PACRA Analytics (Pakistan)
 • و اقتصاد نفت، مديريت انرژي، جنبه‎هاي اقتصادي توسعة پروژه‎هاي گاز، بازارهاي نفت ايران در گستره جهانی، سيستم هاي حقوقي/ مالي در اكتشاف منابع نفت و گاز، مشتقات و مديريت ريسك در بازار نفت، اصول و فنون مذاكره، كاهش هزينه ها از طريق مدلسازي مبادلات تجاري بين شركتها، تاثير پذيري قيمت نفت از نرخ ارز در كشورهاي صادركننده
 • معاون بازرگانی هولدینگ انرژی امین کسری (فروردین ۱۳۹۴ تا کنون)
 • مدیریت دکتر همایون نسیمی در  توسعه کسب و کار گروه سرمایهگذاری انتخاب (فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴)
 • مدیر توسعه و بازاریابی شرکت تأمین سرمایه امین (فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳)
 • معاون توسعه بین الملل و مدير پروژه بين المللي سازي شرك توسعه بين الملل نفت و گاز كيش (پروژه IOC) (فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱)
 • كارشناس دفتر مدير عامل شركت ملي نفت ايران (مأمور به مدت شش ماه)
 • كارشناس شركت ملي صادرات گاز ايران (واحد جذب سرمايه گذاري و مشاركتها) (فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰)
 • كارشناس مؤسسة مطالعات بين‎المللي انرژي (وابسته به وزارت نفت) (اردیبهشت ۱۳۷۹ تا فروردین ۱۳۸۸)
 • كارشناس سازمان بهينه‎سازي مصرف سوخت كشور (پاره وقت)
 • كارشناس دفتر فناوريهاي نهاد رياست جمهوري (پاره وقت)
 • ويراستار بخش انگليسي مجلة تخصصي استصنا (انجمن سازندگان صنعت نفت ايران) (پاره وقت)
 • ويراستار بخش انگليسي مجلة بررسي هاي اقتصاد انرژي (پاره وقت)
 • ويراستار بخش انگليسي فصلنامة مطالعات اقتصاد انرژي (پاره وقت)
 • ويراستار بخش انگليسي فصلنامة مديريت و منابع انساني در صنعت نفت (پاره وقت)
 • مترجم شفاهي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركت در چند كنفرانس بعنوان مترجم حضوري (كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در سال ۱۳۷۶)
 • همكاري با شركت Bain & Company در پروژه ارتقاء بهرهوري و اصلاح سيستمهاي شركت ملي نفت ايران
 • همکاری دکتر همایون نسیمی با شرکت Booz & Allen
 • عضو انجمن اقتصاد انرژي ايران