محمد گرجی آرا

دکتر محمد گرجی آرا

نگاهی کلی به رزومه دکتر محمد گرجی آرا :

تحصیلات دکتر محمد گرجی آرا :

 1. دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی
 2. کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی
 3. کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

زمینه تخصصی تدریس :

 • مدیریت مالی
 • بورس و اوراق بهادار
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت سرمایه‌گذاری

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی :

 • مدرس مدیریت ریسک در دانشگاه تهران و علامه طباطبائی
 • مدرس تحلیل بنیادی مقدماتی و پیشرفته در بازار بورس (کانون کارگزاران، شرکت فرابورس ایران، سازمان بورس ایران، شرکت بورس تهران، گروه مالی نماد، کارگزاری های خبرگان سهام، بهگزین، آگاه، راهبرد، اردیبهشت ایرانیان)
 • مدرس مالی شرکتی مقدماتی و پیشرفته (در دانشگاه تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه غیر انتفاعی صدرا کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار)
 • مدرس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک (در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و موسسات آموزش عالی)
 • تدریس مدیریت مالی۱ و۲  توسط دکتر محمد گرجی آرا (در جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران)
 • مدرس بازارها، ابزارها و نهادها مالی (در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و گروه مالی نماد)
 • مدرس مالی رفتاری (کانون کارگزاران بورس، شرکت کارگزاری آگاه)

مقالات، سمینارها و کنفرانس‌ها :

 • محمد گرجی ارا و علی اکبر آقاجانی، ارائه ی الگوی مفهومی در مدیریت کارآفرینی شرکت های کوچک و متوسط، مدیریت کسب و کار، ۱۳۸۶
 • محمد گرجی آرا و علی اکبر آقاجانی، بررسی موانع پیش روی تجارت الکترونیک در ایران با ارائه مدلی یکپارچه و بررسی راهکارهای اثر بخش، عصر مدیریت، ۱۳۸۶
 • بررسی رویکرد های مدیریت اسلامی در ایران، عصر مدیریت، ۱۳۸۶
 • محمد گرجی ارا و محمد رضا زالی، ارائه الگويي مفهومی از عوامل موثر بر موفقيت دانشگاهها در خلق شركتهاي نوپاي كارآفرين و اشتغال زا، سمینار ملی دانش و اشتغال دانش مدار، ۱۳۸۷
 • محمد گرجی آرا و مهرداد مدهوشی، ارائه الگویی مفهومی از مثلث جادویی عوامل مؤثر بر عملکرد شرکتهای کوچک و جدید مخاطره پذیر و اشتغال زا ، سمینار ملی دانش و اشتغال دانش مدار، ۱۳۸۷
 • بررسی مدیریت کارآفرینی در بخش های روستایی ایران، سمینار ملی کارآفرینی- انزلی، ۱۳۸۸
 • محمد گرجی ارا و مرتضی محمدی صالح ، بررسی میزان اثرگذاری کیفیت محصولات و رضایت مشتریان از محصولات شرکت سامسونگ بر وفاداری مشتریان، سمینار بازاریابی و تحقیقات استراتژیک، قائم شهر، ۱۳۹۱
 • محمد گرجی آرا و وحید رستگار، تاثیر بازار گرایی و گرایش کارآفرینانه بر نوآوری، سمینار بازاریابی و تحقیقات استراتژیک، قائم شهر، ۱۳۹۱
 • تحلیل مقایسه ای مدل های I-CAPM و D-CAPM در برآورد بازدهی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه انجمن مهندسی مالی ایران، ۱۳۹۳

آثار منتشر شده :

 • خودآموز تحلیلگری بازار سرمایه ایران، تهران: انتشارات نگاه دانش
 • مروری جامع بر مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • محمد گرجی ارا و رشید محمدی، مدیریت مالی با رویکرد کاربردی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
 • محمد گرجی آرا و رشید محمدی، مدیریت سرمایه گذاری و رسیک با رویکرد کاربردی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
 • محمد گرجی ارا و رضا مناجاتی، ۲۰۰۰ تست مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • محمد گرجی آرا و علی صادقی، خودآموز اصول بازار سرمایه،جلد دوم، تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • محمد گرجی ارا و رضا مناجاتی، ۲۰۰۰ تست مدیریت مالی تهران: انتشارات نگاه دانش.
 • مجموعه سوالات اصول بازار سرمایه، تهران: انتشارات نگاه دانش.

سوابق شغلی و سایر فعالیت‌های دکتر محمد گرجی آرا :

 • مدیر سرمایه گذاری و تأمین مالی شرکت اتریشی KPV ، فعال در حوزه انرژی در ایران و ۹ کشور دنیا(۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸)
 • مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بهگزین، فعال در بورس در ایران (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷)
 • مشاور سرمایه گذاری واحد مشاور سرمایه گذاری کارگزاری خبرگان سهام، فعال در بورس در ایران(۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴)
 • کارشناس سرمایه گذاری کارگزاری خبرگان سهام، فعال در بورس در ایران(۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳)
 • مشاور سرمایه گذاری هلدینگ ریزموج، فعال در صنعت محصولات پلیمری در ایران، سوئد و امارات(۱۳۹۴ تا کنون)
 • مشاور سرمایه گذاری هلدینگ پوراطب، فعال در صنعت دارو در ایران (۱۳۹۵ تا کنون)
 • مشاور سرمایه گذاری شرکت مشاور زیستاب، فعال در صنعت مدیریت پروژه در ایران و عمان (۱۳۹۸ تا کنون)
 • عضو غیر موظف هیئت مدیره سبدگردان پاداش سرمایه، فعال در بورس در ایران (۱۳۹۶ تاکنون)
 • مدیر سرمایه گذاری کارگزاری بهگزین
 • مدرس رسمی و مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار
 • مدرس دوره های تخصصی مالی و مدیریت سرمایه گذاری و ریسک کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار
 • مدرس دانشگاه در دوره های سرمایه گذاری و ریسک و مدیریت مالی
 • مشاور سرمایه گذاری هلدینگ ریزموج
 • مشاور سرمایه گذاری بیمه البرز