محمد خطیبی

دکتر محمد خطیبی

نگاهی کلی به رزومه دکتر محمد خطیبی :

تحصیلات :

دکترای مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی

زمینه تخصصی تدریس :

 1. تفکر استراتژیک
 2. اجرا و کنترل استراتژیک
 3. برنامه‌ریزی استراتژیک
 4. اصول بازاریابی

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی  دکتر محمد خطیبی:

 • تدریس در دانشگاه علم و صنعت
 • تدریس در دانشگاه پیام نور
 • تدریس در موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران و سایر مؤسسات آموزش عالی

آثار منتشر شده  :

مجموعه آزمون‌های جامع مدیریت استراتژیک، انتشارات توفیق دانش

مجموعه آزمون‌های جامع زبان تخصصی مدیریت، انتشارات توفیق دانش

مجموعه آزمون‌های جامع مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات توفیق دانش

مجموعه آزمون‌های جامع رفتار سازمانی و منابع انسانی، انتشارات توفیق دانش

مجموعه آزمون‌های جامع مدیریت تحول، انتشارات توفیق دانش

سوابق شغلی و سایر فعالیت‌های دکتر محمد خطیبی:

 • مشاور مدیرعامل شرکت سازه پویش در حوزه مدیریت استراتژیک
 • مشاور مدیرعامل شرکت سپیده کویر کاشان در حوزه مدیریت استراتژیک
 • مدیر آموزش شرکت افق نو
 • مسئول گروه مشاور مدیریت کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
 • کارشناس فروش و بازرگانی شرکت راد نور