محمد حسین ادیب

دکتر محمد حسین ادیب

نگاهی کلی به رزومه دکتر محمد حسین ادیب :

تحصیلات :

دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان

زمینه تخصصی تدریس :

  1. تحلیل اقتصاد بین‌الملل
  2. بورس و اوراق بهادار
  3. مدیریت تامین

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دکتر محمد حسین ادیب :

  • عضو بازنشسته هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
  • مدیر دپارتمان DBA مدرسه بازرگانی تهران (Tehran Business School)

مقالات، سمینارها و کنفرانس‌ها :

  • بیش از ۷۵۰ سخنرانی در صنایع، شرکت‌ها و نهادهای اداری و بانکی
  • بیش از ۶۵۰ مقاله اقتصادی در مطبوعات کثیر الانتشار اقتصادی

سوابق شغلی و سایر فعالیت‌های :

  • پیش‌بینی فروپاشی مالی در آمریکا در سال ۲۰۰۸ هیجده ماه قبل از فروپاشی، در یکی از مطبوعات کثیر‌الانتشار داخلی
  • پیش‌بینی سقوط قیمت  طلا یک‌سال قبل از رخداد، در مصاحبه‌های متعدد با مطبوعات داخلی
  • پیش‌بینی سقوط قیمت ارز تیرماه ۱۳۹۲، در مهر سال ۱۳۹۱