علی دینی ترکمانی

دکتر علی دینی ترکمانی

نگاهی کلی به رزومه دکتر علی دینی ترکمانی :

تحصیلات دکتر علی دینی ترکمانی :

 1. دکترای اقتصاد در دانشگاه تهران
 2. کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی، دانشگاه تهران

زمینه تخصصی تدریس :

 • تحلیل اقتصاد بین الملل توسط دکتر علی دینی ترکمانی
 • اقتصاد برای مدیران

آثار منتشر شده :

 • ترجمه کتاب «درس‌هایی از خصوصی‌سازی» سازمان برنامه و بودجه
 • ترجمه کتاب «تعدیل اقتصادی و فقر» سازمان برنامه و بودجه توسط دکتر علی دینی ترکمانی
 • ترجمه کتاب «نقش دولت در جهان در حال تحول» موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

مقالات، سمینارها و کنفرانس‌ها :

 • ۶ مقاله همایش بین‌المللی خارج از کشور
 • ۹ مقاله علمی پژوهشی
 • ۴ مقاله علمی ترویجی
 • ۱۲ سخنرانی در همایش‌ها و مباحث میزگردهای علمی
 • مقاله حکمرانی، نظام نوآوری ملی و ظرفیت جذب، هم پایی و نوآوری فناورانه (مدل سازی نظری)، علی دینی ترکمانی، حجت الله حاج حسینی، طاهره میرعمادی و قاسم رمضان پور نرگسی، مدل سازی اقتصادی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۷)
 • مقاله آیا بحرانی دیگر در راه است؟، بررسی های بازرگانی خرداد و تیر ۱۳۹۱ شماره ۵۳
 • مقاله چشم انداز نظام اقتصاد بین الملل: رویکرد آینده پژوهی، پژوهش ها و سیاست‌های اقتصادی سال بیستم بهار ۱۳۹۱ شماره ۶۱
 • مقاله ارتقای مزیت رقابتی و توسعه صادرات: کاهش ارزش پول ملی یا افزایش ظرفیت جذب سرمایه؟ (مقایسه تطبیقی ایران و چین) اقتصاد و تجارت نوین زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹ شماره ۱۹ و ۲۰
 • مقاله سیاست بازرگانی بر سر دو راهی تجربه اخیر کشور های رو به توسعه، نویسنده: مهدی شفا الدین مترجم: علی دینی ترکمانی، اطلاعات سیاسی اقتصادی ۱۳۸۹ شماره ۲۷۲
 • مقاله یارانه ها اختلالهای قیمتی ناکارایی های نهادی ساختاری، رفاه اجتماعی دوره دهم پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳۸
 • مقاله تبیین افول سرمایه اجتماعی، رفاه اجتماعی زمستان ۱۳۸۵ شماره ۲۳
 • مقاله یارانه ها، رشد و فقر، رفاه اجتماعی پاییز ۱۳۸۴ شماره ۱۸
 • مقاله جهانی سازی و گذرا به توسعه برابری خواه، نویسنده: رابرت پولین، مترجم: علی دینی ترکمانی و رضا حریری، بررسی های بازرگانی دوره جدید مهر و آبان ۱۳۸۳ شماره ۸
 • مقاله اقتصاد و بازرگانی ایران: بررسی عملکرد خصوصی سازی در ایران، بررسی های بازرگانی دوره جدید ۱۳۸۲ شماره ۱
 • مقاله اقتصاد و بازرگانی ایران: بررسی عملکرد خصوصی سازی در ایران، بررسی های بازرگانی دوره جدید ۱۳۸۲ شماره ۱
 • مقاله بررسی و نقد و گزارش «نظام هدفمند یارانه ها» در ایران، نویسنده: نعمت الله بابایی  ترکمانی حسن رفیعی احمد نخجوانی، رفاه اجتماعی ۱۳۸۰ شماره ۲
 • مقاله امنیت غذایی و برآورد آن در ایران، پژوهشنامه بازرگانی ۱۳۷۹ شماره ۱۴
 • مقاله اقتصاد سیاسی و علم اقتصاد، نویسنده: پیتر گرونوگن، مترجم:  ترکمانی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی ۱۳۷۷ شماره ۱۳۷ و ۱۳۸
 • مقاله تأثیر حذف یارانه نان بر عرضه گندم، نویسنده: علی دینیترکمانی و مصیب پهلوانی، پژوهشنامه بازرگانی زمستان ۱۳۷۵ شماره ۱
 • مقاله بازرگانی داخلی: بررسی ساختار بخش صنعت و تحولات آن پس از انقلاب، بررسی های بازرگانی آذر ۱۳۷۰ شماره ۵۵

سوابق شغلی و سایر فعالیت‌های دکتر علی دینی ترکمانی :

 • دریافت بورس دانشگاه کمبریج برای شرکت در دوره اموزش پیشرفته بازنگری دراقتصاد توسعه
 • عضویت دکتر علی دینی ترکمانی در هیات علمی دانشگاه تهران
 • دريافت بورس كامل از دانشگاههاي بيكنت آنكارا و نايروبي كنيا و انجمن اقتصاددانان توسعه براي شركت در كارگاه هاي آموزشي پيشرفته در حوزه مسائل اقتصاد توسعه
 • فرصت مطالعاتي يك ساله در دانشگاه كاليفرنيا – ريورسايد
 • مشاورمعاونت پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني ۱۳۸۷-۱۳۸۵
 • مشاورمعاونت اموراقتصادوزارت دارايي۱۳۸۴-۱۳۸۰
 • مدير مركز اطلاعات و مدارك بازرگاني موسسه مطالعات بازرگاني
 • سردبیری فصلنامه «پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی» (طی سال‌های ۸۴ ـ۱۳۸۰)
 • سردبیری ماهنامه «بررسی‌های بازرگانی» (۱۳۸۱تا به اکنون)