علی اسد اللهی

دکتر علی اسد اللهی فام

نگاهی کلی به رزومه دکتر علی اسد اللهی فام :

تحصیلات :

 1. دکترای مدیریت مالی
 2. کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی
 3. دوره DBA از دانشگاه بقاز استانبول
 4. کارشناسی اقتصاد و حسابداری

زمینه تخصصی تدریس دکتر علی اسد اللهی فام :

 • اقتصاد مدیریت
 • حسابداری
 • بودجه‌ریزی و مدیریت مالی
 • مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری
 • روش تحقیق
 • تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی :

 • تدریس دکتر علی اسد اللهی فام در دانشگاه علامه طباطبائی گروه گردشگری
 • تدریس در دانشگاه ارشاد دماوند
 • تدریس در دانشکده اقتصاد و دارایی
 • تدریس در دانشگاه قم
 • تدریس در دوره های MBA تخصصی در موسسات آموزش عالی

آثار منتشر شده دکتر علی اسد اللهی فام :

 • کتاب «مدیریت مالی» انتشارات مدرسان شریف
 • کتاب «اصول حسابداری و حسابداری مالی» انتشارات مدرسان شریف
 • کتاب «اقتصاد خرد» انتشارات علم تبریز
 • مجموعه سوالات اقتصاد خرد و کلان، انتشارات فرهنگ
 • مجموعه سوالات مدیریت مالی، انتشارات فرهنگ
 • کتاب «الگوی توسعه در خرده‌شهرها» انتشارات فرهنگ
 • نگاهی بر مالیات بر ارزش افزوده، نشریه دانشگاه پیام نور

سوابق شغلی و سایر فعالیت‌ها :

 • عضو گروه تحقیقات بازار شرکت سایپا
 • کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات نیروی انتظامی
 • کارشناس سرویس ارزیابی گمرک تبریز
 • همکاری دکتر علی اسداللهی با سازمان بهزیستی
 • همکاری با مرکز آموزش بانک حکمت ایرانیان
 • همکاری با مرکز آموزش شرکت پاکشو
 • همکاری با مرکز آموزش شرکت عقاب
 • همکاری با مرکز آموزش انجمن حسابداران خبره
 • مدیر گروه رشته‌های مدیریت و حسابداری
 • مشاوره مالی دکتر علی اسداللهی در شرکت کیمیا زیست
 • مشاوره مالی شرکت ایستامن
 • مشاوره مالی شرکت دنیز تجارت و عضو هیات مدیره
 • عضو هیات مدیره شرکت توسعه آذربایجان