حمید دیهیم

دکتر حمید دیهیم

نگاهی کلی به رزومه دکتر حمید دیهیم :

تحصیلات :

 1. دکترای اقتصاد، نیواسکول یونیورسیتی آمریکا، سال ۱۳۶۳
 2. کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی، دانشگاه تهران، سال ۱۳۵۰ و اقتصاد از نیواسکول یونیورسیتی ۱۳۵۴
 3. کارشناسی حقوق، دانشگاه تهران، سال ۱۳۴۶

زمینه تخصصی تدریس دکتر حمید دیهیم :

اقتصاد مدیریت

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی :

 • تدریس، ۱۳۵۷/۰۶/۱۰، ۱۳۶۳/۰۳/۱۱، ایالات متحده آمریکا، ویلنیوس
 • تدریس، ۱۳۵۷/۰۶/۱۰، ۱۳۶۳/۰۴/۱۰، ایالات متحده آمریکا، ویلنیوس
 • تدریس، ۱۳۶۱/۰۶/۱۰، ۱۳۶۳/۰۶/۱۰، ایالات متحده آمریکا، نیویورک
 • تدریس، ۱۳۶۳/۰۶/۱۰، ۱۳۶۵/۰۶/۱۰، ایالات متحده آمریکا، نیویورک
 • تدریس، ۱۳۶۳/۰۶/۱۰، ۱۳۶۵/۰۶/۱۰، ایالات متحده آمریکا، نیویورک
 • استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ۱۳۶۶/۰۲/۰۱، ایران، تهران

آثار منتشر شده دکتر حمید دیهیم :

 • کتاب «پس اندازهای روستایی ایران»، بانک کشاورزی، ۱۳۷۹
 • کتاب «حضور زنان در بازارهای مالی سیستم بانکی»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱
 • کتاب «توسعه محله ای چشم انداز توسعه پایدار شهر تهران»، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی کشور، ۱۳۸۳
 • کتاب «امکانات فرمانداری چهارمحال بختیاری برای پیشرفت و توسعه اقتصادی»، وزارت کشاورزی

سوابق شغلی و سایر فعالیت‌ها :

 • عضو گروه آموزشی اقتصاد نظری، ۱۳۶۶/۰۸/۱۵، ایران، تهران
 • هیات تحریریه روزنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ۱۳۶۷/۰۶/۰۱، ۱۳۷۴/۰۳/۰۱،ایران، تهران
 • مرکز آموزش بانکداری – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹/۰۷/۰۱، ایران،تهران
 • برنامه ریزی کشاورزی شورایعالی انقلاب فرهنگی، ۱۳۶۹/۱۲/۱۳، ۱۳۷۰/۰۹/۰۲،ایران، تهران
 • رییس انجمن ادبی-هنری صایب، ۱۳۷۰/۱۱/۱۰، ۱۳۹۵/۱۲/۲۹، ايران، تهران
 • هیات مدیره – شرکت سراب بافت، ۱۳۷۱/۰۲/۰۱، ایران، تهران
 • مشاور مدیر عامل بانک کشاورزی، ۱۳۷۳/۰۵/۰۳، ۱۳۷۶/۰۳/۳۰، ایران، تهران
 • کمیته سیاست های زیست محیطی، ۱۳۷۷/۰۵/۰۴، ۱۳۷۸/۰۲/۰۱، ایران، تهران
 • انجمن ادبی و هنری پرتو مولانا، ۱۳۷۸/۰۷/۰۱، ۱۳۹۵/۱۲/۲۹، ایران، تهران
 • تدریس دوره MBA در پردیس دانشکده فنی تهران، ۱۳۸۷/۰۷/۱۸، ایران، تهران
 • نایب رئیس انجمن اقتصاد دانان ایران، ۱۳۸۹/۰۴/۲۸، ۱۳۹۳/۰۷/۳۰، ایران، تهران
 • رئیس انجمن اقتصاددانان ایران، ۱۳۹۳/۰۸/۰۴، ایران، تهران