حسين رحمان‏ سرشت

دکتر حسين رحمان‏ سرشت

نگاهی کلی به رزومه دکتر حسين رحمان‏ سرشت :

تحصیلات حسين رحمان‏ سرشت :

دکتراي مديريت، مديريت استراتژيک نوآوري و تکنولوژي از دانشگاه هال (انگلستان) مرکز تحقيقات سيستم‏ها در اروپا (۱۳۶۷)

زمینه تخصصی تدریس :

 1. مدیریت بازرگانی
 2. مبانی سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی
 3. زبان انگلیسی

فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی:

 • استاد و پژوهشگر نمونه دانشگاه علامه طباطبائي، دريافت لوح از رئيس دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۷۲
 • پژوهشگر نمونه گروه مديريت بازرگاني و پژوهشگر نمونه دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبائي، دريافت لوح از رئيس دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۸۳ توسط دکتر حسين رحمان‏ سرشت
 • فعاليت در جهت ارتقاي دانشگاه در ۲۰ سال گذشته، خدمتگزاري دانشگاه علامه طباطبائي، اعطاي لوح رئيس دانشگاه علامه طباطبائي و اعطاي لوح وزير آموزش عالي، ۱۳۸۳
 • مشارکت در برگزاري سمينارها و کارگاه‏هاي متعدد از جمله کنفرانس بين الملل بازاريابي، دبير سمينار، ۱۳۸۴
 • مولف نمونه، تاليف کتاب راهبردهاي مديريت، دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبائي، دريافت لوح از رئيس دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۸۵
 • استاد نمونه کشور، دريافت لوح از رياست جمهوري، ۱۳۸۶
 • مدرس اصول مدیریت بازرگانی در دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدرس رفتار سازمانی در دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدرس تئوریهای بازرگانی در دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدرس سیاستهای بازرگانی دردانشگاه علامه طباطبائی
 • مدرس مدیریت استزاتژیک و سیاستهای بازرگانی در دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدرس زبان تخصصی مدیریت در دانشگاه علامه طباطبائی

مقالات، سمینارها و کنفرانس‌های دکتر حسين رحمان‏ سرشت:

 • تجربه ‏اي در زمينه تصميم‏گيري گروهي، مطالعات و مديريت، مطالعات مديريت دانشگاه علامه طباطبائي، شماره ۲، ۱۳۷۰
 • تغيير تحولات جهاني و آموزشي پژوهش‏هاي مربوط به مديريت و بازرگاني، مطالعات مديريت، ۱۳۷۰
 • شيوه‏هاي مديريت ژاپني و تاثير آن بر استراتژي‏هاي بازرگاني، مطالعات مديريت، ۱۳۷۰
 • چند روش براي ارزيابي گزينه‏هاي استراتژيک، مطالعات مديريت، ۱۳۷۱
 • چند روش طراحي استراتژي کلي، ۱۳۷۱ توسط دکتر حسين رحمان‏ سرشت
 • گرايش به خصوصي‏سازي در آموزش عالي، پژوهش و برنامه‏ريزي آموزش عالي، ۱۳۷۴
 • مروري بر نظريه نهادينگي سازماني سلزينک، مديريت دولتي، شماره ۴۰، ۱۳۷۷
 • دسته بندي تصميم‏ها و بردار رشد در مديريت راهبردي، مطالعات مديريت شماره هاي ۲۱ و ۲۲،‌ ۱۳۷۸
 • عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذايي فرآوري شده کشور، مطالعات مديريت، شماره هاي ۲۵ و ۲۶، ۱۳۷۹
 • الگوي آميخته ارتباطات پيشبرد،‌ مطالعات مديريت، شماره هاي۳۷ و ۳۸، ۱۳۸۲
 • رابطه عملکرد و مديريت سرمايه‏گذاري نهادي، Iranian Industries Need for Learning ، مديريت صنعتي، شماره ۴۷، ۱۳۸۲
 • بررسي راهبردهاي بازار، مطالعات مديريت، شماره هاي ۳۹ و ۴۰، ۱۳۸۲
 • بررسي تاثير متغيرهاي کنترل استراتژيک، مطالعات مديريت، شماره هاي ۴۳ و ۴۴، ۱۳۸۳
 • بررسي تاثير متغيرهاي کنترل استراتژيک، مطالعات مديريت، شماره هاي ۴۳ و ۴۴، ۱۳۸۳
 • پي‏آمدهاي تئوري پيچيدگي براي تئوري و استراتژي سازمان، فصلنامه علوم مديريت ايران، ۱۳۸۵
 • پيچيدگي در سازمان، مطالعات مديريت، شماره ۴۹، ۱۳۸۵
 • مدلي براي ارزش گذاري علايم تجاري از ديدگاه مصرف کنندگان، فصلنامه علوم مديريت ايران، ۱۳۸۵
 • پي‏آمدهاي تئوري پيچيدگي براي تئوري و استراتژي سازمان، فصلنامه علوم مديريت ايران ۱۳۸۵
 • پيچيدگي در سازمان، مطالعات مديريت، شماره ۴۹، ۱۳۸۵
 • مدلي براي ارزش گذاري علايم تجاري از ديدگاه مصرف کنندگان، فصلنامه علوم مديريت ايران، ۱۳۸۵
 • حداقل شرط‌هاي لازم براي نتيجه بخش‏تر شدن کاربرد روش‏هاي نوين بهره‏وري، همايش شيوه‏هاي عمل ارتقاي بهره وري نيروي انساني، دانشگاه علامه طباطبايي، ۱۳۷۵
 • ماهيت و پايداري تمرکز، همايش توسعه نظام داراي، مرکز آموزش دولتي، ۱۳۷۸
 • عدالت رويه، تصميم‏سازي و بهره‏وري، همايش توسعه نظام داراي، مرکز آموزش دولتي، ۱۳۷۸
 • تجربه‌ای در زمینه تصمیم‌گیری گروهی، نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی، ۱۳۷۰
 • ماکس وبر (پیشگامان مطالعات مدیریت)، نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی، ۱۳۷۰
 • گولد نر (پیشگامان مطالعات مدیریت) نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی، ۱۳۷۰
 • تغییر و تحولات جهانی و پژوهش‌های مربوط به مدیریت و بازرگانی، نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی، ۱۳۷۰
 • شیوه های مدیریت ژاپنی و تاثییر آن بر استراتژی بازرگانی، نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی، ۱۳۷۰
 • جوون و دوارد واثر فن آوری بر ساختار سازمان، نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی، ۱۳۷۰
 • چند روش برای ارزیابی گزینه های استراتژیک نام نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی درزمستان ۷۰
 • چند روش طراحی استراتژی کلی، نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی، ۱۳۷۱
 • آلفرد چندلر (پیشگامان)، نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی، ۱۳۷۱ از دکتر حسين رحمان‏ سرشت
 • هنری فایول (پیشگامان)، نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی، ۱۳۷۲
 • چستز بارنارد (پیشگامان)، نشریه مطالعات مدیریت به زیان فارسی، ۱۳۷۳
 • میشل کروییر (پیشگامان)، نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی، ۱۳۷۳
 • کانتر (پیشگامان)، نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی، ۱۳۷۴
 • احساس عدالت در فرآیند تصمیم گیری، نشریه مطالعات مدیریت یه زبان فارسی، ۱۳۸۰
 • تمرکز و بوروکراسی در آموزش و پرورش، نشریه مطالعات مدیریت به زبان فارسی، ۱۳۸۱
 • نیاز صنعت ما به یادگیری و مشکلات یادگیری، نشریه مطالعات صنعتی به زبان فارسی، ۱۳۸۲

كنفرانس ها، سمينارها و همايشهای انگليسی:

Current trends of The development of local communities in the Islamic Republic of Iran,گزارش علمی سازمان بهره‌وري آسيايي، تايلند، ۱۹۹۷

Ethics the least attended aspects of higher Education plans-formal control of higher education in Iran,وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همکاري يونسکو، ۱۳۸۰

Impact of corporate governance on productivity, Iran as a case,آثار حاکميت سازمان بهره وري ويتنام، ويتنام، ۲۰۰۴

Knowledge management approaches and knowledge gaps in organization-managing worldwide operations and communications with information technology,ونکوور کانادا، ۲۰۰۶

آثار منتشر شده دکتر حسين رحمان‏ سرشت:

کتاب تمرکز و عدم تمرکز سازماني، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲

کتاب مديريت استراتژيک کاربردي (ترجمه)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي ۱۳۷۶

کتاب تئوري‌هاي سازمان و مديريت، جلد اول، انتشارات فن و هنر، ۱۳۷۷

کتاب توسعه سازمان با مديريت راهبردي با تاکيد بر سازمانهاي گردشگري، شرکت چاپ و نشر بازرگاني، ۱۳۷۹

مجموعه مقالات کاربرد تحقيقات اجتماعي اقتصادي در برنامه‏هاي توسعه، گردآوري و ويرايش علمي، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۷۲-۱۳۸۱

رئوس برنامه تحول در علوم انساني و اجتماعي (گردآوري همايش)، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۷۲-۱۳۸۲

کتاب تشخيص عوامل انگيزش کارکنان، (ترجمه)، انتشارات ساپکو، ۱۳۷۹-۱۳۸۳

کتاب مديريت دانش، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي، ۱۳۷۹-۱۳۸۳ از دکتر حسين رحمان‏ سرشت

کتاب تشخيص عوامل انگيزش کارکنان، انتشارات دوواين و انتشارات آن، ۱۳۸۰-۱۳۸۳

مديريت راهبردي (استراتژيک) در انديشه نظريه‏پردازان، دفتر برنامه ريزي اجتماعي مطالعات، ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳

سالنامه پژوهش و ارزشيابي در علوم اجتماعي و رفتاري، انتشارات فن و هنر، ۱۳۸۱-۱۳۸۴

کتاب راهبردهاي مديريت، تهران، ۱۳۸۴

کتاب تئوري‏هاي سازمان و مديريت، جلد اول و دوم، انتشارات دوران، ۱۳۸۶

سوابق شغلی و سایر فعالیت‌ها:

 • عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
 • مدیر گروه بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
 • معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
 • مشاور معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • مشاور سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
 • مشاور بازاریابی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
 • عضویت دکتر حسين رحمان‏ سرشت در کمیسیون مشاوره شورای علمی بهره‌وری
 • عضو کمیسیون مشاوره شورای عالی بیمه اکو
 • عضو کمیسیون مشاوره شورای عالی تحقیقات – وزارت آموزش و پرورش
 • عضو کمیسیون مشاوره کمیسیون ملی یونسکو (کمیته آموزش عالی)
 • عضو کمیسیون مشاوره معاونت آموزش وزارت صنایع (شورای پژوهشی)
 • معاون طرح و برنامه سازمان حمل نقل بنیاد