کسب و کارها بسته به اهداف و استراتژی های یک شرکت خاص می توانند از سبک های رهبری متفاوتی بهره مند شوند. رهبری عملیاتی یکی از سبک های رهبری است که بر حفظ عملیات داخلی یک شرکت تمرکز دارد. درک کاری که یک رهبر عملیاتی انجام می دهد می تواند به شما در اتخاذ این سبک کمک کند تا رهبری شرکت شما موثرتر باشد. در این مقاله، رهبری عملیاتی را تعریف می کنیم. اهمیت آن را توضیح می دهیم و برخی از تفاوت های کلیدی بین رهبری عملیاتی و رهبری استراتژیک را برجسته می کنیم.

رهبری عملیاتی چیست؟

رهبری عملیاتی چیست؟

رهبری عملیاتی مدیریت، توسعه و اجرای عملیات تجاری است. این شامل نظارت بر کارکنان، تولید و هزینه های مالی است. این سبک رهبری معمولاً نیازمند حل مسئله، تفکر انتقادی، مهارت های تحلیلی و مهارت های ارتباطی است.

رهبران عملیاتی بر عملیات اصلی یک کسب و کار تمرکز می کنند، از جمله:

ایمنی: رهبران عملیاتی بر ایمنی روش‌ها، امکانات و سیاست‌های تولید یک کسب‌وکار نظارت می‌کنند که بر ایمنی در طول روز کاری حاکم است. یک رهبر عملیاتی ممکن است سیاست های ایمنی را توسعه دهد یا خطرات محل کار را شناسایی کند.
کیفیت: رهبران عملیاتی کیفیت محصولات یا خدماتی که یک کسب و کار به مشتریان خود ارائه می دهد و همچنین کیفیت محیط کار را تضمین می کنند. یک رهبر عملیاتی ممکن است بازرسی های کیفی را انجام دهد یا روش های جدید تولید را برای بهبود کیفیت توسعه دهد.
هزینه: رهبران عملیاتی هزینه های اساسی عملیات تجاری، از جمله دستمزد کارکنان، مواد خام و هزینه های بازاریابی را درک می کنند. رهبران عملیاتی می توانند به کاهش هزینه های تولید و شناسایی هزینه های عملیاتی کلیدی برای مدیران کمک کنند.
خدمات: رهبران عملیاتی سطح خدماتی را که یک شرکت به مشتریان خود ارائه می دهد. از جمله خطوط پشتیبانی مشتری، نظارت می کنند. آنها همچنین ممکن است سیاست های خدمات مشتری را توسعه دهند و بر تلاش های آموزش خدمات مشتری نظارت کنند.

اهمیت رهبری عملیاتی

رهبری عملیاتی برای کسب‌وکارها مهم است زیرا به مدیریت عملیات اساسی یک شرکت کمک می‌کند. این عملیات به حفظ یک کسب و کار و به تعیین سودآوری آن کمک می کند. به عنوان مثال، اگر یک شرکت با هزینه های عملیاتی پایین دارای یک تیم رهبری عملیاتی باشد که خدمات موثر به مشتریان و محصولات با کیفیت را توسعه می دهد، شرکت ممکن است بتواند سود بالایی کسب کند.

وظایف رهبران عملیاتی

رهبران عملیاتی وظایف زیادی در طول روز کاری دارند، از جمله:

نظارت بر تولید
رهبران عملیاتی بر تولید محصولات یک کسب و کار نظارت و سهمیه های روزانه را تعیین می کنند. آنها اطمینان حاصل می کنند که کارکنان محصولات صحیح را تولید و از ایمن ترین روش های تولید استفاده می کنند. آنها همچنین بر هزینه های مالی تولید نظارت می کنند و روش های صرفه جویی در هزینه یا مواد اولیه ای را که شرکت می تواند برای افزایش سود استفاده کند، شناسایی می کند. رهبران عملیاتی اغلب از کارکنان تولید نیز پشتیبانی می کنند، آنها را در روش های تولید ایمن راهنمایی می کنند، به سؤالات مربوط به فرآیندها پاسخ می دهند و به نگرانی ها یا نظرات کارکنان گوش می دهند.

تضمین ایمنی
رهبران عملیاتی همچنین بر تلاش های ایمنی یک شرکت نظارت می کنند. از جمله ایمنی محصولات و خدماتی که شرکت ارائه می دهد و ایمنی کارکنان. آنها در مورد خطرات شغلی تحقیق می کنند و اطمینان می دهند که فعالیت شرکت مطابق با سازمان هایی مانند اداره ایمنی و بهداشت است. رهبران عملیاتی همچنین ممکن است گزارش‌های ایمنی ارائه دهند و بودجه شرکت را برای ایجاد محیط امن‌تر برای کارکنان تخصیص دهند، که می‌تواند به افزایش تولید و تقویت اعتماد کارکنان و مشتریان به کسب‌وکار کمک کند.

برقراری ارتباط با کارکنان و مدیران اجرایی
رهبران عملیاتی یک شرکت همچنین به عنوان مخاطبین برای کارمندان و مدیران شرکت عمل می کنند. از آنجایی که رهبران عملیاتی برای اطمینان از تولید، ایمنی و حداقل هزینه های مالی از نزدیک با کارکنان همکاری می کنند، آنها بینش منحصر به فردی از عملیات داخلی شرکت دارند. آنها به مدیران شرکت گزارش می دهند و به حداکثر رساندن رابطه بین مدیران و کارکنان کمک می کنند. رهبران عملیاتی می‌توانند گزارش‌ها را تهیه کنند، جلساتی را میزبانی کنند یا درخواست‌های رسمی از طرف کارمندان و شرکت ارائه دهند تا محل کار را ایمن‌تر، بهره‌ورتر و کم‌هزینه‌تر کنند.

نظارت بر کیفیت
رهبران عملیاتی بر کیفیت محصولات و خدمات شرکت، محیط کار و خدمات مشتری نظارت دارند. آنها گزارش های کیفیت را تهیه و حوادث را بررسی می کنند تا تعیین کنند استانداردهای کیفیت کجا می توانند بهبود یابند. استانداردهای کیفیت به ایجاد شیوه‌ها و رویه‌ها برای محصولات یا خدمات یک کسب‌وکار کمک می‌کنند، و رهبران عملیاتی اغلب در تهیه پیش‌نویس سیاست‌ها برای حمایت و اجرای استانداردهای کیفیت کمک می‌کنند. برای مثال، یک رهبر عملیاتی در یک نانوایی وگان (گیاهی) ممکن است خط‌مشی‌هایی را پیش‌نویس کند که شامل خط‌مشی بدون محصول حیوانی برای اقلام نانوایی باشد. این تضمین می کند که این شرکت فقط محصولات بدون حیوانات تولید می کند تا به حفظ شهرت خود به عنوان یک نانوایی وگان کمک کند.

به حداقل رساندن هزینه ها
یکی از وظایف کلیدی یک رهبر عملیاتی به حداقل رساندن هزینه های عملیاتی اولیه یک شرکت است. رهبران عملیاتی هزینه عملیات را برای یک شرکت بررسی می‌کنند و برنامه‌هایی برای کاهش این هزینه‌ها بدون قربانی کردن شیوه‌های مهمی مانند ایمنی و کیفیت محل کار ایجاد می‌کنند. برقراری ارتباط با مدیران اجرایی و کارمندان می تواند به رهبران عملیاتی کمک کند تا هزینه های پنهان را شناسایی کرده و محیط کاری مولدتر و ایمن ایجاد کنند که ممکن است سود را افزایش دهد. با اطمینان از کیفیت محصولات، رهبران عملیاتی ممکن است احتمال فراخوان یا بازگشت محصول را کاهش دهند.

ویژگی های رهبران عملیاتی

رهبران عملیاتی اغلب دارای ویژگی های خاصی هستند که به آنها کمک می کند تا عملیات داخلی شرکت را رهبری کنند. این صفات می تواند شامل موارد زیر باشد:

صبر: رهبران عملیاتی معمولاً صبور هستند و از کارکنان حمایت می کنند که به آنها کمک می کند یک محیط کاری مثبت را ایجاد کنند.
آگاهی موقعیتی: رهبران عملیاتی معمولاً آگاهی موقعیتی خوبی از خود نشان می دهند و به آنها در شناسایی نیازهای تولید، خطرات و نقاط قوت کارکنان کمک می کنند.
صداقت: رهبران عملیاتی اغلب صداقت نشان می دهند و چشم انداز قابل اعتمادی از عملیات داخلی شرکت برای کارمندان و مدیران ارائه می دهند.
سازمان: رهبران عملیاتی معمولاً به خوبی سازماندهی شده اند و اهمیت سازماندهی اطلاعات و ایده ها را درک می کنند.
حل مسئله: رهبران عملیاتی مسائل مربوط به تولید و سایر مشکلاتی را که بر عملیات داخلی شرکت تأثیر می گذارد، حل می کنند.

رهبری عملیاتی چیست؟

تفاوت بین رهبری عملیاتی و استراتژیک

در حالی که سبک‌های رهبری عملیاتی و استراتژیک شباهت‌های خاصی دارند. اما از بسیاری جهات نیز متفاوت هستند. رهبری استراتژیک بیشتر بر استراتژی یک کسب و کار، از جمله اهداف بلندمدت و روش‌های افزایش سود شرکت تمرکز دارد. رهبری استراتژیک میتواند به عنوان یک مشاور مدیریت نیز در ساختار سازمان تعریف شود.

در اینجا چند تفاوت کلیدی بین رهبری عملیاتی و استراتژیک وجود دارد:

مسئولیت ها: رهبران استراتژیک و عملیاتی می توانند مسئولیت های مشابهی داشته باشند. اما در کارکردهای اصلی خود متفاوت هستند. به عنوان مثال، یک رهبر استراتژیک ممکن است وامی را برای گسترش عملیات تجاری تضمین کند. در حالی که یک رهبر عملیاتی ممکن است تعیین کند که یک شرکت به چه مقدار نیروی کار، پول نقد و مواد خام نیاز دارد تا عملیات را افزایش دهد.

سبک رهبری: از آنجایی که رهبران استراتژیک و عملیاتی وظایف مختلفی را انجام می دهند، سبک های رهبری متفاوتی نیز دارند. در حالی که یک رهبر عملیاتی ممکن است بیشتر بر ارتباط بین مدیران و کارکنان تمرکز کند، یک رهبر استراتژیک ممکن است بیشتر با سهامداران و مدیران شرکت برای تعیین استراتژی مالی کلی شرکت تعامل داشته باشد.

اهمیت برای شرکت: رهبران استراتژیک و عملیاتی هر دو به دلایل مختلف برای شرکت ها مهم هستند. رهبران عملیاتی به اطمینان از کارایی و کیفیت عملیات اساسی یک کسب و کار کمک می کنند. در حالی که رهبران استراتژیک به اهداف بلند مدت شرکت در مورد آینده یک کسب و کار کمک می کنند.
مهارت‌ها: رهبران عملیاتی و استراتژیک معمولاً مهارت‌های مشابهی دارند، اما رهبران استراتژیک ممکن است مهارت‌های برنامه‌ریزی و استراتژی بهتری برای کمک به شرکت در رسیدن به اهداف خود داشته باشند. رهبران عملیاتی ممکن است مهارت های تحلیلی بهتری داشته باشند و نحوه عملکرد عملکردهای داخلی شرکت را درک کنند.

5/5 - (1 امتیاز)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *