نمایش 1-12 از 30 نتیجه

دوره مدیریت تغییر و تحول سازمانی

دوره مدیریت تغییر و تحول سازمانی(Organizational Change Management course) تمام سازمان ها امروزه تحت تاثیر محیط خارجی کسب و کار، اقتصادهای محلی و ملی...

1
student
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره اجرا و کنترل استراتژیک

دوره اجرا و کنترل استراتژیک (لاتین: Strategic Implementation and control Course) اجرای استراتژی عبارت است از تبدیل استراتژی انتخاب شده به اقدامات سازمانی به...

0
student
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره مدیریت استراتژیک بازار

دوره مدیریت استراتژیک بازار (لاتین: Strategic Market Management Course) بازاریابی استراتژیک یک وظیفه مدیریتی در تمام سازمان ها اعم از تجاری، دولتی یا غیرانتفاعی...

1
student
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره تفکر استراتژیک

دوره تفکر استراتژیک (لاتین: Strategic Thinking Course) تفکر استراتژیک یک فرآیند ذهنی یا فکری است که در زمینه دستیابی به یک هدف یا مجموعه...

0
student
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره استراتژی های بازاریابی

دوره استراتژی های بازاریابی (لاتین: Marketing strategies course) بازاریابی موثر، به برنامه ریزی احتیاج دارد. استراتژی بازاریابی یک برنامه هوشمندانه و هدفمند برای تحت...

0
student
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره مدیریت تبلیغات

دوره مدیریت تبلیغات (لاتین: Advertising Management Course) مدیریت تبلیغات یک فرآیند مدیریتی برنامه ریزی شده است که برای نظارت و کنترل فعالیت های تبلیغاتی...

0
student
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره مدیریت برند

دوره مدیریت برند (لاتین: Brand Management Course) مدیریت برند به چگونگی درک یک نام تجاری در بازار می پردازد و برند را نه فقط...

0
student
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره تحقیقات بازاریابی

دوره تحقیقات بازاریابی (لاتین: Market Research Course) فروش فرآیند شخصی یا غیرشخصی کمک و یا متقاعد کردن مشتری بالقوه برای خرید یک کالا یا...

0
student
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره مدیریت فروش

دوره مدیریت فروش (لاتین: Sales Management Course) فروش فرآیند شخصی یا غیرشخصی کمک و یا متقاعد کردن مشتری بالقوه برای خرید یک کالا یا...

0
student
2,500,000 تومان
2,500,000 تومان

دوره جامع مدیریت فروش و بازاریابی

دوره جامع مدیریت فروش و بازاریابی: (لاتین: Marketing and Sales Management Course) مدیریت فروش و بازاریابی به فرآیند توسعه یک تیم بازاریابی، رهبری تیم...

0
student
7,800,000 تومان
7,800,000 تومان

دوره جامع مدیریت استراتژیک

دوره جامع مدیریت استراتژیک: (لاتین: Strategic Management Course) سازمان ها و شرکت های تجاری از مدیریت استراتژیک برای اداره منابع درون سازمانی و رسیدن...

0
student
7,800,000 تومان
7,800,000 تومان