07 مارس

چرایی کاهش قیمت سهام پالایشی و پتروشیمی‌ها / سه عامل موثر بر قیمت سهام پالایشگاهی و پتروشیمی‌ها

همایون دارابی معتقد است، سه عامل بر قیمت سهام پالایشگاهی و پتروشیمی‌ها موثر است. همایون دارابی در بررسی عوامل کاهش قیمت سهام شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی به پایگاه خبری بازار …