این سمینار رایگان است

سمینار رایگان تخصصی کسب و کار در شرایط فعلی

واحد امور مشتریان و خدمات پس از فروش اصلی ترین عامل تمایز در بازار های رقابتی امروز

هدف

ارائه راهکارهای اجرایی توسعه بازار و افزایش سود خالص همزمان با کاهش ریزش مشتریانو کاهش هزینه های بازاریابی

جمعه 11 آذر ماه

ساعت 10 الی 12

در پی تشدید شرایط بد اقتصادی که شامل کاهش شدید سرعت گردش مالی، ریزش مشتریان و خروج پرسنل از یک سو و افزایش هزینه ها، همزمان با کم اثر شدن فعالیت های معمول بازاریابی و توسعه بازار از سویی دیگر، راهکارهای اجرایی برای برون رفت از شرایط بحران فعلی در واحدهای امور مشتریان و خدمات پس از فروش نهفته است. در این جلسه به عارضه یابی و آسیب شناسی شرایط فعلی شرکت ها پرداخته می شود و در ادامه راهکارهای اجرایی برون رفت از بحران ارائه خواهد شد.

سخنران:

نیما پرنگ آسا

نیما پرنگ آسا

مدیرعامل گروه خردورزان کاردان

ثبت نام در سمینار

برای ثبت نام در سمینار تخصصی کسب و کار در شرایط فعلی به صورت رایگان کافیه فرم زیر رو پر کنی

موسسه علوم و فنون تهران

موسسه علوم و فنون تهران

فراتر از یک دانشگاه

خانهدوره هاتماس با ما