روز: نوامبر 14, 2022 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تیپ شخصیتی ISTJ

ISTJ‏ فردی است که دارای ویژگی های شخصیتی درونگرا، مشاهده گر، متفکر و قضاوت کننده این افراد تمایل دارند که محتاط و در عین حال

ادامه مطلب »

تیپ شخصیت INFP

تیپ شخصیت INFP یا میانجی گر : دارای ویژگی های شخصیتی درونگرا، شهودی، احساسی و ادراکی این تیپ‌های شخصیتی نادر معمولاً ساکت، روشن‌فکر و تخیلی

ادامه مطلب »

تیپ شخصیت ESFP

بازیگران یا ESFP : دارای ویژگی های شخصیتی برونگرا، حسی، احساسی و ادراکی این افراد عاشق تجربیات پر جنب و جوش هستند، مشتاقانه درگیر زندگی

ادامه مطلب »

تیپ شخصیت شناسی ESTP

تیپ شخصیت شناسی ESTP (متقاعدگر) : برونگرا – حسی – منطقی – ادراکی متقاعدگر (ESTP) فردی است که دارای ویژگی های شخصیتی برونگرا، مشاهده گر،

ادامه مطلب »

تیپ شخصیتی INFJ

تیپ شخصیتی INFJ (مدافع ها): درونگرا، شهودی، احساسی و قضاوت کننده آنها تمایل دارند با تفکر عمیق و تخیل به زندگی نزدیک شوند. بینش درونی،

ادامه مطلب »

تیپ شخصیتی ISFJ

تیپ شخصیتی ISFJ (حمایتگر): درونگرا – حسی – احساسی – قضاوتی حمایتگر (ISFJ) فردی است که دارای ویژگی های شخصیتی درونگرا، مشاهده گر، احساسی و

ادامه مطلب »

تیپ شخصیتی ISTP

(ISTP) فردی است هنرشناس و صنعت گر که دارای ویژگی های شخصیتی درونگرا، مشاهده گر، متفکر و آینده نگر است. آنها تمایل به داشتن ذهنیت

ادامه مطلب »

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره رایگان، فرم زیر را پرکنید. مشاورین و کارشناسان ما در سریع ترین زمان پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود.