رفتار سازمانی

آشنایی با رفتار سازمانی
MBA
موسسه علوم و فنون

رفتار سازمانی

رفتار سازمانی یا Organizational Behavior به تحلیل و ارزیابی یا تاثیر عملکرد و رفتار افراد بر محیط کار یا همان سازمان ها گفته می شود

بیشتر بخوانید