کاریابی‌ها چقدر وام کرونا گرفتند؟

گزارش وضعیت تسهیلات پرداخت شده به دفاتر کاریابی آسیب دیده از کرونا نشان می‌دهد که از مجموع ۱۵۰ کاریابی ثبت‌نام کرده در سامانه کارا حدود ۱۰۰ کاریابی موفق به دریافت تسهیلات حمایتی کرونا شده‌اند. پرداخت تسهیلات حمایتی به کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از جمله سیاست‌های وزارت کار در راستای حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است و بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده و دارای لیست بیمه در قالب کارفرمایی یا خویش فرمایی بودند، برای استفاده از تسـهیلات مذکور به سامانه کارا مراجعه و مراحل ثبت‌نام خود را دنبال کردند. به موجب تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا و کارگروه مبارزه با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، زیر رسته فعالیت‌های مجتمع‌های آموزشی و اشتغال و کاریابی‌ها جزو کسب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا انتخاب شدند. تاکنون ۹۹ دفتر کاریابی با اشتغال ۳۸۲ نفر از تسهیلات حمایتی کرونا بهره‌مند شده و مبلغ ۵۹ میلیارد ریال تسهیلات به آن‌ها پرداخت شده است. در این راستا طی هماهنگی به عمل آمده با کانون انجمن‌های صنفی دفاتر کاریابی غیردولتی امکان حمایت و پشتیبانی از دفاتر مشاوره شـغلی و کاریابی‌های غیردولتی در قالب بهره‌مندی این دفاتر از تسهیلات بانکی به وجود آمد. طبق گزارش وضعیت تسهیلات پرداخت شده به دفاتر و مراکز کاریابی آسیب دیده از کرونا، ۱۵۰ دفتر کاریابی با اشتغال ۵۴۵ نفر موفق به ثبت‌نام در سامانه کارا شدند که از این تعداد تاکنون ۹۹ دفتر کاریابی با اشتغال ۳۸۲ نفر از تسهیلات حمایتی کرونا بهره‌مند شدند. میزان وام پرداختی به این کاریابی‌ها ۵۹ میلیارد ریال بوده است. برابر اعلام مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تا پایــان روز ۲۸ مهرماه بیش از ۳۳۱ هزار نفر از متقاضیان تسهیلات ویژه دولت برای کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا و صاحبان مشاغل و بنگاه‌ها، موفق به دریافت وام کرونا شدند. میزان پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا از سوی بانک‌ها به کسب و کارها، جمعــا ۶۲۰۰ میلیارد تومان بوده که از ایــن میزان ۱۳۰۰ میلیارد تومان به شرکت‌های بزرگ حمل ونقلی اختصاص یافته و حدود ۴۹۰۰ میلیارد تومان مابقی نیز به رسته‌های ۱۴ گانه شغلی که آسیب بیشتری از کرونا دیدند اختصاص یافته است. طی یک ماه گذشته پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا به کسب و کارهای آسیب دیده بیش از ۵۰ درصد رشد داشته و به طور متوسط روزانه بیش از ۲۵۰۰ درخواست وام در سامانه کارا به ثبت رسیده است.

برچسب کاریابی کارآفرینی اشتغال
منبع: روزنامه آفتاب اقتصادی
شنبه 17 آبان 1399

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.