چرا اقتصاد ایران به واردات متکی است؟

یک کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه نرخ ارز یک قیمت کلیدی است و شدت تاثیرگذاری این قیمت کلیدی در اقتصاد ایران از میانگین کشورهای در حال توسعه به مراتب شدیدتر است، گفت: به واسطه سهل‌انگاری‌های بزرگی که در سیاست‌های تجاری مملکت اتفاق افتاد، تداوم حیات اقتصادی کشور به طرز بی‌سابقه‌ای متکی به واردات شده است. فرشاد مومنی در یک برنامه رادیویی گفت: در قلمرو علم اقتصاد به قیمت ارز، قیمت کلیدی گفته می‌شود. قیمت‌های کلیدی قیمت‌هایی هستند که تغییرات آن‌ها بطور همزمان هم قسمت عرضه و هم قسمت تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی افزود: هرکسی که حداقل صلاحیت علمی را داشته باشد قطعا به تصمیم‌گیران توصیه می‌کند که از برخوردهای سهل‌انگارانه، کوته نگرانه، جزئی‌نگر و سطحی نگر پرهیز کنند، چون دستکاری قیمت‌های کلیدی همه ارکان نظام حیات جمعی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اغلب مردم جامعه پیامدهای این مسئله را از دریچه تحولاتی که در معیشت آن‌ها و کیفیت زندگی شان پدیدار می‌کند، مورد توجه قرار می‌دهند اما اقتصاد شناسان بزرگ روی این مسئله تاکید می‌کنند که تغییرات ناگهانی در قیمت‌های کلیدی به طورکلی نظام حیات جمعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. وی افزود: برای مثال “جان مینارد کینز” که در قلمرو علم اقتصاد به عنوان اندیشه‌ورزی که انقلاب اندیشه‌ای در ساحت علم اقتصاد پدیدار کرده است، در سال ۱9۲۰ یعنی دو سال پس از پایان جنگ جهانی اول کتابی تحت عنوان “پیامدهای اقتصادی صلح” منتشر کرد. مومنی بیان کرد: کینز در این کتاب خطاب به حکومت گران، دانشگاهیان و عامه مردم جمع‌بندی خود را از اجتناب‌ناپذیری سیاست‌های تورم‌زا در شرایط جنگی شرح می‌دهد و از جمله نکاتی که مطرح می‌کند اینکه سیاست‌های تورم زا بیش از آنکه روی اقتصاد آثار شوم و پر تعداد باقی بگذارد روی فرهنگ، مناســبات اجتماعی تاثیر می‌گذارد. وی ادامه داد: تعبیر کینز مبنی بر اینکه رانت در اثر سیاست‌های تورم‌زا پدیدار می‌شود و درضمن افرادی پیدا می‌شوند که می‌توانند به اعتبار این شرایط بدون اینکه کوچک‌ترین زحمتی کشیده باشند برخورداری های فراوان پیدا کنند در حالیکه بطور همزمان بخش اعظم جامعه که مزد و حقوق بگیر هستند در معرض شرایطی قرار می‌گیرند که گویی جیب بری جیب آن‌ها را زده است. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اینکه مردم احساس کنند دارایی‌هایشان که مزد و حقوق ماهانه‌شان است، اینگونه به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد؛ یکسری پیامدهایی دارد که در طرز نگاهی که مردم به کشور و همینطور به یکدیگر دارند و اولویت‌گذاری‌های که برای شیوه تداوم زندگی‌شان اتخاذ می‌کنند، تاثیر می‌گذارد. وی در پایان سخنانش افزود: نرخ ارز یک قیمت کلیدی است و شدت تاثیرگذاری این قیمت کلیدی در اقتصاد ایران از میانگین کشورهای در حال توسعه به مراتب شدیدتر است به دلیل اینکه بواسطه سهل‌انگاری‌های بزرگی که در سیاست‌های تجاری مملکت اتفاق افتــاد، تداوم حیات اقتصادی کشور به طرز بی‌سابقه‌ای متکی به واردات شده است.

23 دی 1399

روزنامه آفتاب اقتصادی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.