ماتریسی کارآمد برای گونه‌شناسی واکنش‌های کارآفرینان

 

تاثیر کارآفرینان بر شرکت‌ها را نباید دست کم گرفت. آن‌ها موجب تغییرات مثبتی در سازمان‌ها می‌شوند. تغییرات تکنولوژیکی، حیاتی‌ترین اثری است که آنان بر کسب و کار گذاشته‌اند. زیرا این دگرگونی منجر به ایجاد عادات جدید فکری در زندگی شخصی و حرفه‌ای می‌شود.

ما، سعی داریم انواع کارآفرین، رفتارهای آن‌ها و همچنین فعالیت‌ها و واکنش‌های آن‌ها را در ماتریسی 2*3 بررسی کنیم.

 

                                  ماتریس گونه‌شناسی واکنش‌های کارآفرینان (Magnus Henrekson)

 

 ستون: در این ماتریس کارآفرینان به دو گروه مولد و غیرمولد (مخرب) تقسیم می‌شوند.

کارآفرینی مخرب، رانت‌خواری را به همراه دارد.

سطر: 3 نوع رفتار متفاوت کارآفرینان در ارتباط با شرکت تعیین شده است (وفادار، گریز و تغییر)

 

  واکنش‌های کارآفرینان براساس این ماتریس به شرح زیر است:

 

1- واکنش اول (کارآفرین مولد و وفادار)

کارآفرین نوآور، نسبت به شرکتی که در آن مشغول است؛ رفتار متعهدانه از خود بروز می‌دهد و تمام تلاشش را در راستای رسیدن شرکت به اهدافش می‌کند. برای اینکه شرکت به بهترین موقعیت خود در بازار برسد، فرصت‌های تجاری ایجاد می‌نماید. چرا که پیشرفت سازمان را پیشرفت خود می‌داند و بهترین راهکاری که برای این امر یافته، ایجاد ایده و فرصت است. این واکنش کارآفرین کمک زیادی به شرکت خواهد کرد و موجب می‌شود که در بازار رقابتی در مقام پیشرو قرار گیرد.

2- واکنش دوم (کارآفرین مولد و گریز)

کارآفرین مولد در شرایطی شرکت را می‌بیند که برای نماندن در وضعیت پر تنش فعلی، فرار را راه‌حلی مطمئن می‌بیند. گریز از شرایط با استفاده از قرارداد جدید تا مقررات و شرایط حاکم را به نفع شرکت خود خنثی کند و موانع را از میان بردارد.

3- واکنش سوم (کارآفرین مولد و تغییر)

عرصه به گونه‌ای بر کارآفرین خلاق تنگ می‌شود، که ترجیح می‌دهد شرکت فعلی را رها کند. زیرا امیدی برای بهبود شرایط ندارد. او، خود را فردی نوآور می‌داند که همواره درحال تولید ایده‌های جدید است. پس شاید زمینه کسب و کار خود را تغییر دهد و شرکتی جدید بر مبنای ایده نوین ایجاد کند. تغییر به این اندازه، سخت است ولی نه برای کارآفرین کاردان! گاهی ماندن در شرایط فعلی موجب عقب نشینی می‌شود و ترک آن سبب پیشرفت می‌گردد. کارآفرین ماهر از تغییر مثبت بیمی ندارد.

4- واکنش چهارم (کارآفرین غیرمولد و وفادار)

کارآفرینی که به سازمان وفادار است ولی در شرایطی قرار دارد که برای ماندن در بازار رقابتی قادر به ایجاد ایده نیست. او از رقبای خود نتوانسته پیشی بگیرد و برای ماندن در عرصه رقابت، از آن‌ها سهم خود را از سود تقاضا می‌کند. در این شرایط ادامه حیات شرکت الویت است، اما نه از طریق مرسوم تولید خلاقانه!

5- واکنش پنجم (کارآفرین غیرمولد و گریز)

خلاقیت را نمی‌توان امری جدانشدنی از کارآفرین دانست. کارآفرین برای عقد قرارداد جدید یا برد در مناقصه، به رشوه دادن روی می‌آورد.

6- واکنش ششم (کارآفرین غیرمولد و تغییر)

کارآفرین جهت حفظ صنعت خود، نیاز دارد تا قوانین جدید وضع و قوانین فعلی دستخوش تغییر شود. برای این امر از لابی استفاده می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.