شایستگی‌های فارغ‌التحصیلان MBA و DBA

همان‌طور که پیش‌ازاین گفته شد کلید کاربردی بودن دوره‌های MBA و DBA قابلیت این دوره‌ها در پرورش شایستگی‌های موردنیاز برای مدیریت و رهبری سازمان‌ها در دانش پذیران نهفته است. در این مقاله تلاش می‌کنیم فهرستی از مهم‌ترین شایستگی‌های مورد انتظار از فارغ‌التحصیلان MBA و DBA را ارائه دهیم:
دانش عمومی مدیریت: شامل مواردی همچون اصول و نظریه‌های مدیریت و رهبری، مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت رفتار سازمانی، تصمیم‌گیری و …. است. شاید مهم‌ترین شایستگی موردنیاز و آنچه مجزا کننده دانش پذیران MBA و DBA از فارغ‌التحصیلان دیگر رشته‌هاست و برای آن‌ها مزیت رقابتی فراهم می‌آورد همین دانش مدیریت است.
دانش مدیریت منابع انسانی: این شایستگی را شاید بتوان جزء زیرمجموعه‌های دانش عمومی مدیریت تلقی کرد ولی با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه‌های انسانی و نقش آن‌ها در موفقیت سازمان‌ها و کسب مزیت رقابتی پایدار و توجه به این امر که مدیریت منابع انسانی صرفاً امری نیست که مدیران منابع انسانی انجام می‌دهند، شایسته است که به این دانش به‌صورت مجزا توجه شود.
حل مسئله: شامل شناسایی مسائل پیچیده کسب‌وکار، کسب و بررسی اطلاعات مرتبط، توسعه راه‌حل‌های متنوع، انتخاب بهترین راه‌حل و پیاده‌سازی آن است. زندگی سازمانی سراسر حل مسئله است.
تفکر انتقادی: استفاده از منطق و استدلال و داده‌های مرتبط برای درک و نقد وضعیت سازمان و راه‌حل‌ها و برنامه‌های ارائه‌شده، زیربنای تصمیم گیری اثربخش به‌عنوان مدیر و رهبر سازمان است.
ارتباطات: شامل مهارت و توانایی درک مطالب نوشتاری و گفتاری و سخن گفتن و نوشتن به شکلی گویا و واضح برای انتقال ایده‌هاست. مهم‌ترین ابزار مدیران در به انجام رساندن کارهایشان ارتباطات انگیزشی است.
مهارت‌های مفهومی: مدیران ارشد با ایده‌ها و مقولات ذهنی کلی سروکار دارند. آن‌ها باید بتوانند کلیت سازمان و یا واحد خود را درک کنند و بتوانند در مورد مفاهیم کلان، همچون ساختار و فرهنگ سازمانی، و نحوه تعامل آن‌ها با یکدیگر بیندیشند.
تیم سازی: امروزه بسیاری از مسائل به دلیل پیچیده بودن مستلزم کار تیمی است. انتخاب افراد مناسب برای تیم و مدیریت نقش‌های افراد در تیم‌ها و ارتباط میان اعضا پیش‌شرط موفقیت کار تیمی است.
نتیجه گرایی: مدیریت شغل پیچیده و پرمسئولیتی بوده و نیازمند همکاری با افراد متعددی است و به انجام رساندن کارها مستلزم داشتن روحیه نتیجه گرایی و پی گیری امور تا رسیدن به هدف مشخص‌شده است.
تفکر خلاقانه: با توجه به تنوع مسائل پیش روی سازمان‌ها در اقتصاد دانشی، قالب‌های ذهنی کهنه و منسوخ چندان کاربردی ندارد و مدیر ارشد کسب‌وکار باید پذیرای ایده‌های جدید باشد و خود نیز در مواجه به مسائل پیچیده و جدید رویکردهای خلاقانه‌ای به کار گیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.