حقوق تجارت مجموعه قواعدی است که روابط بازرگانان و اعمال تجارتی را بررسی و تنظیم میکند.

به‌ طورکلی حقوق تجارت شامل یک رشته قوانین و مقرراتی است که:

از تجار و حقوق تجارتی مانند خرید و فروش اجناس، دلالی، عاملی، حق‌العمل‌کاری، تصدی به حمل و نقل از راههاى دریائی، زمینی، هوائی، عملیات بیمه، معاملات برواتی، صرافی، بانکداری، سرمایه، سود، دفاتر تجارتى، شرکت‌هاى سهامی عام، خاص، با مسؤولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط، تعاونی تولید، توزیع و مصرف، انواع سهام، سهم‌الشرکه، مجامع شرکت‌ها، چگونگی تأسیس، نحوه اداره آنها، وظایف مدیران و بازرسان آنها بحث و گفتگو می نماید.

همچنین اسناد تجارتی مانند چک، برات، سفته، قبض انبار، فاکتورهاى فروش و قراردادهاى مختلف، مسؤولیت‌هاى تضامنی، کیفری و ورشکستگی تجار و شرکت‌هاى تجارتی و نحوه تصفیه اموال و دارائی تاجر ورشکسته و وظایف مدیران تصفیه، سازمان امور تصفیه و قرارداد ارفاقی و خاتمه ورشکستگی بخش دیگری از مباحث مربوط به آن می باشد.

دانستن قوانین تجارت برای انجام امور تجاری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا برای شروع هر فعالیت اقتصادی و جلوگیری از ضرر و زیان مالی نیازمند دانستن اصول و قوانین مربوط به آن هستیم .

اهدا ف دوره

 • آشنایی با قوانین تجارت و معاملات کشور و اسناد تجاری رایج
 • نحوه تأسیس انواع شرکت‌ها و قوانین آنها
 • آشنایی با انواع قراردادهای رایج و تضامین معاملات
 • ورشکستگی و قوانین مربوطه در کشور

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰) شروع از ۲ آبان ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره:  ۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹

جلسه اول:

سرفصل اصلی: اسناد تجاری

     عنوان: آشنایی مقدماتی با اسناد تجاری (چک به طور خاص)  

          مباحث مورد بررسی:

 •  معرفی انواع اسناد تجاری و تفاوت های بنیادین آن با اسناد مدنی
 •  معرفی چک و شرایط قانونی و رویه عملی موجود برای اعطای دسته چک
 •  وضعیت خاص شرکت های تجاری برای اخذ دسته چک
 •  معرفی منابع قانونی حاکم بر چک
 •  آشنایی با کاربردهای مختلف چک در قراردادها (پرداخت، ضمانت) و بررسی قوانین و رویه موجود
 •  پاسخگوی به سوالات عملی دانشجویان

جلسه دوم:

سرفصل اصلی : اسناد تجاری

     عنوان: نحوه عملی وصول چک 

          مباحث مورد بررسی: 

 •  معرفی روش های حقوقی وصول اسناد تجاری
 •  قوانین و رویه عملی وصول چک از طریق محاکم حقوقی
 •  قوانین و رویه عملی وصول چک از طریق اداره اجرای ثبت
 •  قوانین و رویه عملی وصول چک از طریق شکایت کیفری
 •  پاسخگویی به سوالات عملی دانشجویان

جلسه سوم

سرفصل اصلی: اسناد تجاری

     عنوان: سفته و معرفی معایت و مزایای آن نسبت به چک

          مباحث مورد بررسی:

 •  روش های کاربرد سفته در قراردادها (ضمانت،پرداخت)
 •  بررسی معایب و مزایای سفته در مقایسه با چک در رویه عملی و قوانین موجود
 •  پاسخگویی به سوالات عملی دانشجویان

جلسه چهارم و پنجم:

سرفصل اصلی: اصول قراردادهای تجاری

با عنایت به اینکه رشته اصلی دانشجویان محترم حاضر در کلاس، حقوق نبوده و بر اساس تجارب قبلی طیف مختلفی از دانشجویان با سطح اطلاعات متفاوت در کلاس حاضر می گردند، به منظور ارتقای کیفیت مطالب، مبحث اصول قراردادهای تجاری در این دو جلسه بر اساس سطح دانشجویان خصوصا مسئولیت حرفه ای آنها و با توجه به میزان علاقه مندی و مشارکت در سه جلسه نخست تدریس خواهد شد. لذا سرفصل های این جلسه تا قبل از پایان سه جلسه نخست با توجه به بررسی های عملی متعاقبا ارائه خواهد گردید.

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰ تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰) شروع از ۲ آبان ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره:  ۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹