بازاریابی مدرن و ارائه راهکارهایی در این زمینه می تواند برای افزایش فروش راهکاری مناسب باشد.

تبلیغات و بازاریابی و شناخت جامعه هدف یکی از بخش های اصلی و اساسی در افزایش فروش می باشد. هر چه بتوان در بازاریابی از روش ها و راهکارهای مدرن تری استفاده نمود بدون شک با توفیق بیشتری می توان مشتریان را به سمت کسب و کار خود سوق داد . روشهای مدرن بازاریابی می تواند بدون محدودیت زمان و مکانی شما را به طیف عظیمی از مشتریان آگاه برساند . توجه به این مسائل می تواند مطمئن ترین سودآوری ها را داشته باشند و مشتریان را به صورت تضمین شده افزایش دهد.

همچنان که به نظر می‌رسد بازاریابی در نیم قرن گذشته به دوران پختگی و بلوغ خود نزدیک شده باشد و مواردی جدید و نوظهور در این سیستم به چشم می‌خورد. در عین حال همچنان ابزار و روش‌های قدیمی در سیستم بازاریابی مشاهده می‌شود. می توان چالش جدید بازاریابی را  با استفاده همزمان از ابزار مدرن و نوظهور از بین برد . در این خصوص استراتژی‌ها و نکات مورد توجه بسیاری برای برطرف کردن این چالش وجود دارد.

امروزه با توجه به تمرکزی که بر پایداری منابع و صرفه جویی در زمان و سرمایه وجود دارد، بازاریابان به دنبال راه‏هایی هستند که دستیابی آن‏ها را به مشتریان بالقوه و مستعد خرید، ارزانتر و آسانتر سازد. از این رو گمان می رود که بازاریابی مدرن به مرور جای خود را در بین بازاریابان باز کند. اساس این رویکرد، جلب نظر مشتریان بالقوه است.

یعنی به جای اینکه به دنبال مشتری باشیم، در پی راحت تر دیده شدن و پیدا شدن باشیم تا مشتری به دنبال ما بیاید.

هدف

ارائه راهکارها برای ایجاد بازارهای مصرف داخلی و خارجی و رقابت در این بازارها

محتوای دوره 

تعریف بازاریابی و ۱۱ عملکرد آن

تفاوت بین فروش و بازاریابی

نقش بازاریابی در پیشبرد اهداف سازمان

قابلیت های یک مدیر و بازاریاب_ ۸ مهارت اصلی یک مدیر

مدل های SMART و MFAL

مدیریت حل مسئله با ساخت اُملت

شناخت و آنالیز ۴ گانه

مدل STP

تلفیق بازاریابی_MARKETING MIX+ 2P

ماتریس S. W. O. T

نمودار IFE و EFE

تعریف و کاربرد استراتژی های همگون و تمرکز

مدل BCG

۵ رسالت اصلی مدیریت ارتباط با مشتری_CRM

تعریف CEM

تعریف ۷ استراتژی ویترینی

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰  تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰) شروع از ۲ آبان ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹

محتوای دوره 

تعریف بازاریابی و ۱۱ عملکرد آن

تفاوت بین فروش و بازاریابی

نقش بازاریابی در پیشبرد اهداف سازمان

قابلیت های یک مدیر و بازاریاب_ ۸ مهارت اصلی یک مدیر

مدل های SMART و MFAL

مدیریت حل مسئله با ساخت اُملت

شناخت و آنالیز ۴ گانه

مدل STP

تلفیق بازاریابی_MARKETING MIX+ 2P

ماتریس S. W. O. T

نمودار IFE و EFE

تعریف و کاربرد استراتژی های همگون و تمرکز

مدل BCG

۵ رسالت اصلی مدیریت ارتباط با مشتری_CRM

تعریف CEM

تعریف ۷ استراتژی ویترینی

هزینه

هزینه شرکت در دوره مورد نظر مبلغ ۷۲۰,۰۰۰  تومان می باشد.

تاریخ و زمان برگزاری

۲۰ساعت در ۵ روز (پنجشنبه ها از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷:۳۰) شروع از ۲ آبان ۱۳۹۸

تلفن های مشاوره: ۲۲۰۵۷۲۵۱ و ۲۲۰۵۷۲۱۹