حذف محدودیت‌های چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی

بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صمت و استانداری‌های سراسر کشور، رفع محدودیت‌های ناشی از چک برگشتی برای بنگاه‌های اقتصادی را به مدت یک سال اجرایی کرد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداری‌های سراسر کشور روند رفع محدودیت مشمولان آیین‌نامه شماره ۷22۰۸ مورخ ۱2 شهریور ۱۳9۸ هیئت وزیران موضوع تبصره ۱ ماده 5 مکرر قانون صدور چک را اجرایی کرد.

19 آذر 1399

روزنامه اسکناس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.