جزئیات بسته‌های جدید اشتغال وزارت کار

بسته‌های جدید توسعه اشتغال با هدف حفظ نیروهای کار و ایجاد مشاغل جدید با کمترین هزینه از سوی وزارت کار در حال تدوین است.

وزارت کار برای اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحرک بخشی در بازار کار و توسعه اشتغال برنامه‌های مختلفی را در دستور کار دارد که طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، طرح معافیت‌های بیمه کارفرمایی، طرح مهارت‌آموزی درمحیط واقعی کسب و کار، یارانه دستمزد و برنامه تامین مـالی خرد از جمله آن‌ها به شمار می‌رود.

حفظ نیروی کار و مشاغل جدید رویکرد وزارت کار

این برنامه‌ها ضمن حفظ و صیانت از اشتغال موجود و آسیب‌پذیر از طریق توانمندسازی و ارائه آموزش‌های شغلی و مهارتی، ارائه کمک‌های بلاعوض، استفاده از منابع و هزینه‌های جاری و سرمایه در گردش با استفاده از کمک‌های فنی و اعتباری و منابع سرمایه‌ای در حوزه‌های مختلف به توسعه اشتغال پایدار و جدید در قالب ظرفیت‌سازی کسب و کارها، تقویت زنجیره ارزش و سرمایه‌گذاری‌های مولد منجر می‌شود. مجموعه سیاست‌های اشتغال وزارت کار به منظور ایجاد تحرک در بازار کار، تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار و توسعه اشتغال با تقویت و ایجاد مهارت‌های جدید است.

عیسی منصوری معاون اشتغال وزیرکار در گفت وگو با ایسنا، می‌گوید: این طرح‌ها و اقدامات با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی در حال اجرا است و وزارت کار از برنامه‌های اجرایی مبتنی بر الگوهای توسعه در استان‌ها که در جهت تحقق اهداف اشتغال ارائه شود، حمایت می‌کند.

وی از تدوین بسته‌های جدید اشتغال با کمترین هزینه ایجاد خبر داده و می‌گوید: مجموعه سیاست‌های وزارت کار با تدوین بسته‌های جدید در جهت ایجاد تغییرات لازم در بازار کار و کیفیت عرضه نیروی کار دنبال می‌شود و هدف از اجرای آن، ایجاد تحرک در بازار کار، تعادل در عرضه و تقاضای بازار و توسعه اشتغال با تقویت و ایجاد مهارت‌های جدید است. منصوری درعین حال از مکاتبه با ریاست جمهوری به منظور افزایش دوره مشارکت تسهیلات روستایی از دو سال به سه سال خبر داده و می‌گوید: تنفس تسهیلات اشتغال روستایی باید افزایش پیدا کند و برای تحقق این امر برنامه‌ریزی‌های لازم را آغاز کرده‌ایم.

هزینه اشتغال طرح یارانه دستمزد کمتر از 10 میلیون تومان

به گفته معاون وزیر کار، میانگین هزینه ایجاد هر فرصت شغلی بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال است و هزینه سرانه اشـتغال بـرای طرح‌هایی همچون معافیت بیمه کارفرمایی و پرداخت یارانه دستمزد در سال گذشته کمتر از ۱۰۰ میلیـون ریال بـوده که در مقایسه با هزینه ایجاد اشتغال در بخش‌هایی همچون صنعت و خدمات پایین‌تر است.

تخصیص یارانه به فعالیت‌های مهارت‌آموزی و کارورزی از دیگر طرح‌های در دست اجرای وزارت کار به شمار می‌رود که مشوق‌های بیمه‌ای برای آن پیش‌بینی شده است.

در این طرح مدت زمان قراردادهای کارورزی به سه ماه کاهش پیدا کرده است. این امر در مورد طرح‌های کارورزی و مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی که منجر به افزایش اشتغال‌پذیری جوانان جویای کار و شغل اولی می‌شود نیز صادق است.

معاونت اشتغال وزارت کار در هفته‌های اخیر از تدوین بسته اشتغال کرونایی خبر داد که به موجب آن درحوزه مشوق‌های بیمه‌ای و یارانه دستمزد به منظور حفظ اشتغال خرد در بنگاه‌ها، کارفرمایان مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند.

 

 

 

آفتاب اقتصادی

دوشنبه 19 آبان 1399

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.