باورهای نادرست در مورد منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی در سال‌های اخیر تغییرات فراوان کرده است. شما چه به‌عنوان مدیر اجرایی کسب و کار و چه به‌عنوان مدیر منابع انسانی باید به این تغییرات حساس باشید تا الگوهای فکری قدیمی و سنتی بر ذهن شما چیره نشوند. همگام بودن با تغییرات دنیای کسب و کار همیشه به‌عنوان یکی از مزیت‌های دوره‌های MBA و DBA مطرح بوده است و جا دارد این امر از منظر منابع انسانی نیز موردتوجه قرار گیرد.
دیو اولریچ، از صاحب‌نظران پیشرو در مدیریت منابع انسانی، در کتاب قهرمانان منابع انسانی، باورهای سنتی و واقعیت‌های جدید در مورد مدیریت منابع انسانی را در مقابل یکدیگر قرار داده و حرفه‌ای‌های منابع انسانی را به تغییر الگوی فکری سنتی و فاقد کاربرد در دنیای کسب و کار امروز فرا می‌خواند. چند مورد از این باورها و واقعیت‌های جدید ملازم با آن‌ها عبارت‌اند از:
باور سنتی اول: افرادی که وارد رشته شغلی منابع انسانی می‌شوند، آدم‌ها را دوست دارند.
واقعیت جدید اول: واحدهای منابع انسانی به‌منظور شناسایی و درمان آسیب‌ها و ناکامی‌های روانی و اجتماعی و رضایتمندی طراحی نمی‌شوند. حرفه‌ای‌های منابع انسانی باید رویه‌هایی را ایجاد کنند که بیشتر، توان رقابتی کارکنان، تا آسایش و رفاه آن‌ها را افزایش دهند.
باور سنتی دوم: هرکسی می‌تواند فعالیت‌های منابع انسانی را انجام دهد.
واقعیت جدید دوم: فعالیت‌های منابع انسانی مبتنی بر تئوری و تحقیق هستند. متخصصان حرفه‌ای منابع انسانی باید در عرصه تئوری و عمل تسلط داشته باشند.
باور سنتی سوم: از آنجا که منابع انسانی مربوط به جنبه نرم و ناملموس کسب و کار مربوط است، پس پاسخگو نیست.
واقعیت جدید سوم: تأثیر رویه‌های منابع انسانی بر نتایج کسب و کار می‌تواند و باید اندازه‌گیری شود. حرفه‌ای‌های منابع انسانی باید یاد بگیرند که چگونه نتایج کارشان را مثل عملکرد مالی گزارش کنند.
واقعیت سنتی چهارم: منابع انسانی هزینه زاست، پس باید کنترل شود.
واقعیت جدید چهارم: رویه‌های منابع انسانی باید از طریق افزایش سرمایه فکری سازمان ارزش‌آفرینی کنند. متخصصان حرفه‌ای منابع انسانی باید به جای کاهش هزینه ها، ارزش‌افزوده ایجاد کنند.
باور سنتی پنجم: شغل منابع انسانی به عهده انسان‌های خوب است.
واقعیت جدید پنجم: گاهی اوقات، رویه‌ها و اقدامات منابع انسانی نیازمند مباحثه و مناظره جدی است. حرفه‌ای‌های منابع انسانی بایستی آدم‌های مبارزه‌طلب، چالشی و حمایت‌کننده باشند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.