شرکت تامین ماسه ریخته گری از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۱۱۳۲ درصدی از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی خبر داد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت تامین ماسه ریخته گری از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه 1132 درصدی از دو محل خبر داد.

براین اساس، “کماسه” در نظر دارد سرمایه فعلی را از 22 به 271 میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی در صورت موافقت سازمان بورس از دو محل سود انباشته و تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا قادر به امکان استفاده از معافیت مالیاتی ، اصلاح ساختار مالی ، بهبود نسبت های مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی شود.