از ظرفیت دولت وقوه قضائیه برای تدوین لایحه تجارت استفاده شود

یک نماینده مجلس گفت: باید از ظرفیت قوه قضائیه، دولت و پژوهشکده‌های مطالعاتی برای تدوین لایحه تجارت استفاده شود. جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره لایحه تجارت، اظهار داشت: لایحه‌ی تجارت از جمله لوایح بسیار مهم و حساس کشور است.

متاسفانه مجلس دهم در اشتباهی واضح، لایحه مذکور را شتابزده و سریع بررسی کرد. وی افزود: به مسائل اقتصادی و تجاری در لایحه تجارت توجهی زیادی نشده است. این موضوع می تواند زمینه ساز مشکالتی در فعالیت های بازرگانی باشد. کوچکی ‌نژاد ادامه داد: به اعتقاد بنده تمام ماده‌هایی که قبال تصویب شده‌اند به همراه ماده‌های که  هنوز تصویب نشده‌اند باید مکمل یکدیگر بررسی شوند. در همین راستا باید از تمام کمیسیون‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی، حقوقی، تجاری و کسب و کاری دعوت شود. وی تصریح کرد: از بخش‌های خارج از مجلس، قوه قضائیه، دولت و پژوهشکده‌های مطالعاتی هم در این زمینه باید کمک گرفته شود.

18 آذر 1399

روزنامه اسکناس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.