اختلاف ‌مدیران ‌و ‌کارکنان ‌بر ‌سر‌ تعطیلی

‌ سـپردن تشخیص حضور یا عدم حضور کارکنان به مدیران سازمان‌ها براساس بخشنامه تازه سازمان امور اداری و استخدامی، منجر به بروز تنش میان کارکنان و مدیران و بعضا برخورد سلیقه‌ای برخی مدیران شده است. رئیس جمهور گفت: برای هفته آینده به تمام وزرا دستور داده شد، از یک سوم کارمندانی که در مناطق قرمز سر کار می‌آیند نیز  در حدی که ضرورت دارد سر کار بیایند. مثال بشود یک چهارم و …؛ این برای خلوت شدن حمل و نقل عمومی است که شنبه تصویب خواهیم کرد.

10 آذر 1399

روزنامه اقتصاد برتر

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.