ما در این بخش آزمون ها و تست های مختلف شخصیت شناسی را برای شما تهیه کردیم. از جمله آزمون ها ی MBTI و … در این بخش میتوانید با شرکت در آزمون‌ها جنبه های مختلف شخصیتی را پیدا کنید.

 

انواع آزمون های مختلف شخصیت شناسی

تست های مختلف شخصیت شناسی مانند تست MBTI ، هارتمن ، اورتون و … هستند که هر کدام سوالات متفاوتی دارند.

از تست های شخصیت می توان برای کمک به روشن شدن تشخیص بالینی، راهنمایی مداخلات درمانی و کمک به پیش بینی نحوه واکنش افراد در موقعیت های مختلف استفاده کرد.

شخصیت چیزی است که ما هر روز به طور غیررسمی ارزیابی و توصیف می کنیم. وقتی در مورد خود و دیگران صحبت می کنیم، اغلب به ویژگی های مختلف شخصیت یک فرد اشاره می کنیم. روانشناسان وقتی شخصیت را ارزیابی می کنند، اما در سطحی منظم و علمی تر، تقریباً همین کار را انجام می دهند.

آزمون فروشنده حرفه ای اورتون

آزمون اورتون (OVERTON) آزمون فروشنده حرفه ای

آزمون فروشنده حرفه ای اورتون OVERTON ویژگی های افراد را بر اساس توانایی آنها در فعالیت به عنوان یک فروشنده موفق ارزیابی می کند. پاسخ این سوالات می تواند جنبه های مختلف شخصیتی افراد را که برای تبدیل به یک نیروی فروش یا مدیر فروش موفق اهمیت دارد، مورد بررسی قرار دهد و زمینه را برای اصلاح و رشد مهارت های مورد نیاز در فرد فراهم کند. آزمون اورتون در عین سادگی سوالات، می تواند یک بینش عمیق از مهارت های فروش برای شما تامین کند. از مزیت های این آزمون می توان به سهولت پاسخگویی و کوتاه بودن زمان مورد نیاز برای پاسخ به آزمون اشاره کرد. از معایب آن نیز وضوح شیوه امتیازدهی و تاثیر احتمالی این موضوع روی پاسخگویی به سوالات است. ... ادامه مطلب